طلاق

طلاق از شوهر معتاد

اگر مرد به مواد مخدر و مشروبات الکلی معتاد باشد و حاضر به ترک آن نباشد یا از نظر پزشک متخصص، ترک دادن وی دیگر ممکن نباشد، زن میتواند درخواست طلاق بدهد.

همچنین یکی از بندهای دوازده گانه به اعتیاد اختصاص دارد که در صورت امضاء شدن آن توسط شوهر، زن میتواند با اثبات اعتیاد همسرش در دادگاه طلاق بگیرد.

شیشه:

معمولا برای مشخص کردن شیشه، از معتادان آزمایش اعتیاد و خون گرفته میشود. اما تقریبا همه معتادان میدانند که اگر سه روز شیشه مصرف نکنند، جواب آزمایش آنها منفی خواهد بود.

برای حل این مشکل پیشنهاد میشود که از قاضی دادگاه تقاضا کنید آزمایش تست مو از نظر وجود مخدر متامفتامین از شخص معتاد به عمل آید.

همانطور که میدانید، مادهمخدرمتامفتامین (شیشه) به مدت نود روز در فولیکول موی انسان باقی می ماند  لیکن  این یک آزمایش تخصصی است و باید فقط به دستور رئیس دادگاه انجام شود و در موارد عادی انجام نمی‌شود

ترامادول:

اثبات اعتیاد به ترامادول کمی مشکل است زیرا شوهر میتواند ادعا کند که به علت کمردرد و پادرد چند دفعه ترامادول مصرف کرده است.

آزمایش عدم اعتیاد به ترامادول در ادرار بیش از یک الی دو روز بعد از آخرین مصرف ترامادول میتواند منفی شود.

جهت حل این مشکل از دادگاه بخواهید تست مو و ناخن از نظر میزان کمی و کیفی به طریق طیف سنجی جرمی(اسپکترومتری جرمی)انجام شود.

 این روش نشان می دهد معتاد به چه مدت و به چه مقدار ماده مخدر ترامادول مصرف کرده است.

اگر شخص معتاد بعد از ترک در کمپ های اعتیاد مجددا به مواد روی آورد زن میتواند درخواست طلاق نماید.

talagh-adlsancom

آیا سلب حضانت از زن بعد از واگذاری حق حضانت امکانپذیر است؟

در صورتیکه زن و شوهر با توافق از هم طلاق بگیرند و مرد حق حضانت فرزندان را به زن واگذار کند آیا مرد بعداز مدتی می تواند تقاضای سلب حضانت فرزندان را از زن بنماید.

زوجین مزبور با توافق خویش حضانت فرزندان مشترک را به زوجه محول نموده و بر همین اساس اقدام به طلاق کرده اند ، هرگاه زوج برخلاف توافق خود ، تقاضای سلب حضانت فرزندان را از مادر بنماید ، اگر علت حادث و جدیدی برای سلب  حضانت از زوجه عنوان نکرده باشد، با توجه به تعیین تکلیف این قضیه با توافق زوجین و لازم الوفا بودن توافق مزبور بر اساس ماده 10 قانون مدنی ، موضوع خواسته زوج محکوم به رد است یعنی امکانپذیر نیست.

hezanat-adlsan-com
hezanat-adlsan

وجه ای با بذل مهر، به طلاق خلع مطلقه شده  و در سند رسمی طلاق نیز ذکر گردیده است که طبق توافق حضانت و نگهداری تنها فرزند مشترک به عهده مادر و با هزینه شخصی مشارالیها تا سن 18 سالگی نگهداری شود .

اکنون مادر طفل طی دادخواستی، خواستار تحویل فرزند مذکور به پدر گردیده و پدر نیز مدعی است به لحاظ مجرد بودن و نداشتن بستگان نزدیک از پذیرش فرزند معذور است، تکلیف دادگاه چیست؟

نظریه مشورتی شماره 2795/7 مورخ 1371/4/7 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

*با توجه به اینکه زوج ضمن سند رسمی طلاق متقبل حضانت و نگهداری فرزند مشترک با هزینه شخصی خود شده است ؛ لذا نامبرده نمی تواند به موجب دادخواست بعدی از خود سلب تکلیف نماید چنین درخواستی قابلیت پذیرش ندارد.

 نفقه

شرایط وجوب نفقه چیست؟

قانون مدنی شرایط وجوب نفقه را برشمرده استکه به شرح ذیل میباشد:

*دائم بودن نکاح: مطابق مواد 1106 . 1113 قانون مدنی ، عقد نکاح زوجین باید به صورت دائم باشد ولی در عقد موقت پرداخت نفقه از سوی زوج به همسر واجب نیست مگر در سند عقد موقت ، شرطی مبنی بر پرداخت نفقه از سوی زوج تعهد شده باشد.

قانون مدنی در ماده 1106 تصریح میدارد که : در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.

در ماده 1113 قانون مدنی ، نفقه را در نکاح موقت در صورت شرط ، لازم می داند

تمکین کامل همسر: در حقوق اسلامی تمکین به دو معنای ذیل است:*

تمکین خاص که شامل انجام دادن وظتیف زناشویی است

تمکین عام ، که عبارت است از : اطاعت زن از شوهر در امور جاری زندگی مشترک به نحو متعارف.

استحقاق نفقه در عقد دائم مشروط به تمکین همسر است. در ماده 1108 قانون مدنی ایران آمده است هرگاه زن بدون مانع شرعی از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

nafaghe-adlsancom
nafaghe3-adlsancom
nafaghe2-adlsancom
namzadi-adlsancom

نامزدی

آیا هدایای دوران نامزدی در صورت طلاق، قابل استرداد است؟

به موجب قانون مدنی هدایایی که در دوران نامزدی داده شده و منجر به وصلت نشده است قابل استرداد می باشد باید توجه کرد که دوران نامزدی مد نظر قانون را نباید با دوران مابین عقد و ازدواج اشتباه گرفت بلکه منظور دوره ای است که مراسم خواستگاری انجام شده و صرفا وعده ازدواج داده شده ولی هنوز منتهی به وقوع عقد نشده است.

لذا صرفا هدایایی که در این دوران داده می شود قابل استرداد می باشد اما در خصوص هدایای پس از دوران عقد تصریحی در قانون دیده نمیشود اما با توجه به به اینکه این هدایا در قالب هبه (یعنی اینکه مالی مجانی به دیگری تملیک گردد) می باشد، لذا باید تابع قواعد مربوط به آن دانست، بدین شرح که کسی که اقدام به هبه می کند در صورت باقی بودن عین مال حق دارد، رجوع کند، مگر در موارد ذیل:

در صورتیکه مال به پدر، مادریا اولاد هبه شده باشد

در صورتی که در برابر هبه مالی دریافت شده باشد

در صورتی که در عین مال تغییری داده شده باشد

لذا چنانچه مردی پس از زمان عقد نکاح، درخواست استرداد هدایایی مانند طلاجات از همسرش کند به شرطی که مشمول بندهای فوق نباشد، می تواند اقدام نماید و دادگاه حکم به استرداد خواهد داد

استرداد جهیزیه

 

دعوای استرداد جهیزیه در قانون

زوجه پس از فوت شوهر باید بتواند به راحتی به زندگی خود ادامه دهد و حقوقی که پیش از مرگ شوهر داشته، همچنان در نبود وی داشته باشد ؛ یکی از این حقوق ، استرداد جهیزیه است.

اگر زوجه در ابتدای زندگی مشترک، بخشی از وسایل مورد نیاز زندگی را در قالب جهیزیه تهیه و به خانه شوهر برده باشد، حق دارد تا در فراق شوهر بتواند اثاثیه مذکور را مطالبه کند.

اموالی که بر طبق رسوم قدیم، زوجه به خانه شوهر می آورد تحت عنوان جهیزیه شناخته می شود.

اصولا زن نیز مانند مرد می تواند در اموال خود هر تصرفی که خواست، انجام دهد و در واقع زن در مسایل مالی خود استقلال تام دارد.

نوشتن سیاهه اموال زن یکی از راهکارهای دریافت جهیزیه است البته داشتن فاکتور اموال خریداری شده به نام زوجه، یکی دیگر از راهکارهای استرداد جهیزیه محسوب می‌شود.

تا زمانی که شوهر این سیاهه اموال را امضاء نکرده و در ضمن دو نفر نیز به عنوان شاهد زیر آن سیاهه را امضاء نکرده باشند، چنین سیاهه جهیزیه ای اعتبار نخواهد داشت.

بهتر است تا شهود امضاء کننده ذیل اموال مربوط به جهیزیه، مذکر باشند و ترجیحا از خویشاوندان زن نیز نباشند.

پس از آن که شوهر و آن دو شاهد، زیر سیاهه جهیزیه را امضاء کردند، این سیاهه حالت سند عادی پیدا می کند که در زمان بروز اختلاف می تواند برای اثبات ادعای زن به کمک او بیاید.

در مورد اشخاصی که  این موارد یعنی سیاهه و فاکتور را در اختیار نداشته باشند، اموال اختصاصی مرد به زوج و اموال اختصاصی زن به زوجه تخصیص می‌یابد.

اگر برای اموال مشترک، مدرکی در دست نباشد، این اموال به صورت مشترک میان زن و مرد تقسیم می شود.

در برخی از مناطق، تمام وسایل جهیزیه توسط مرد خریداری می‌شود و در برخی مناطق دیگر نیز تهیه اقلام بزگ جهیزیه با وی خواهد بود  همچنین در برخی شهرهای دیگر، زن تمام وسایل را خریداری می کند و همیم موضوع، ملاک پس گرفتن اموال است.

جهیزیه بعنوان امانت در اختیار مرد قرار میگیرد.

اگر مرد در استفاده از این وسایل بطور عمدی به آنها آسیب رسانده یا آنها را بشکند ، همسر وی میتواند با مراجعه به دادسرا و طرح شکایت، از وی شکایت کیفری کند.

طبق  قانون، جهیزیه متعلق به زوجه است و در صورت فوت وی، اموالی که از او بر جا می ماند، به میزان سهم الارث به ورثه تعلق می‌گیرد.

اگر زوج و زوجه صاحب فرزند باشند، یک چهارم اموال به مرد به ارث می رسد و اگر صاحب فرزندی نباشند، یک دوم اموال به مرد به ارث رسیده و بقیه اموال میان سایر وراث تقسیم می‌شود.

asarohagar-adlsancom

عسر و حرج

 

 

عسروحرج به معنای سختی و مشقت است و اصطلاحا حالتی را در برمیگیرد که زن از ادامه زندگی با همسر خود عاجز و ناتوان شده و تحمل آن زندگی برای او غیرممکن است و هرطورشده می خواهد از همسر خود طلاق بگیرد.

عسر و حرج در ماده 1130 قانون مدنی و تبصره های آن بیان شده که زن می تواند با اثبات یکی از آنها در دادگاه از همسر خود جدا شود و این جدایی طلاق بائن محسوب می شود و در مدت عده برای مرد حق رجوع وجود نخواهد داشت.

در طلاق به علت عسروحرج زن با مراجعه به دادگاه خانواده علت عسروحرج را بیان می کند و با اثبات آن از دادگاه درخواست طلاق می نماید.

دادگاه در صورتی که عسروحرج را ثابت  بداند مرد را ملزم می کند که به علت شرایط مشقت باری که برای همسر خود فراهم کرده  او را طلاق بدهد و چنانچه اجبار مرد ممکن نباشد زوجه با اذن قاضی و با حکم دادگاه طلاق داده می شود.

arsholbekare-adlsoncom

ارش البکاره

4 نظریه مشورتی مهم درزمینه ارش البکاره

 

شماره نظریه 7/ 569

تاریخ نظریه  03/03/02/1390

اصطلاح ارش البکاره ناظر به ما به التفاوت مهر باکره با غیرباکره است که بابت ازاله بکارت با جلب نظر کارشناسان امور پزشکی تعیین و به مجنی علیها تعلق میگیرد و تعلق ارش البکاره مطلق است ولی در مواردی که بدون رضایت مجنی علیها با وی زنا یا ازاله بکارت نموده علاوه بر ارش البکاره ، مهر المثل هم به مجنی علیها تعلق میگیرد.

 

 

شماره نظریه  7/ 566

تاریخ نظریه 23/03/1391

 تعلق ارش البکاره به مجنی علیه مطلق است یعنی چه ازاله بکارت با زنا به عنف یا بدون رضایت باشد و چه با رضایت باشد.

 ولی در مواردی که بدون رضایت مجنی علیها یا به عنف بوده یا جانی  با فریب مجنی علیها به اینکه قصد ازدواج با وی را دارد با وی زنا یا ازاله بکارت نموده ، علاوه بر ارش البکاره ، مهرالمثل هم به مجنی علیها تعلق میگیرد و برای تعیین مهرالمثل وضعیت زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین عرف محل و غیره یا نظر حاکم در نظر گرفته می شود.

 

 

شماره نظریه 7/2579

تاریخ نظریه 28/04/1389

تعیین میزان ارش البکاره توسط کارشناس این امر انجام می پذیرد.

 

 

شماره نظریه 7/8115

تاریخ نظریه 28/08/1383

ارتکاب زنا موجب ارش البکاره است مگر زن با تصور وعده ازدواج اغفال شده باشد که در اینمورد  مهرالمثل تعلق میگیرد.

mehrieh-adlsancom

بذل مهریه

 

برای بخشیدن مهریه نیازی به دادگاه نیست حتی در صورتی که زن مهرش را به وسیله یک دست خط با امضاء و اثر انگشت ببخشد این تعهد از گردن داماد برداشته می شود و در آینده می تواند به عنوان مدرک از آن استفاده کند. اما این راه کمی دردسر دارد و اگر واقعا عروس خانم قصد دارد که مهریه اش را ببخشد بهتر است با آقای داماد راهی دفتر اسناد رسمی شوید و این کار را قانونی کنید. پس آقایان داماد بدانید که محضر دار اعتراف همسرتان برای بخشش مهریه را در قالب اقرارنامه ثبتی تنظیم می کند؛

البته کار به همین جا ختم نمی شود.

 زیرا برای محکم کاری باید نامه ای از آنجا برای دفترخانه رسمی ازدواج که عقد خودرا در آن مکان ثبت کرده اید ببرید تا در آنجا مفاد نامه را در صفحه ملاحظات عقد نامه  ثبت کند.

mehrie-adlsancom
mehriyeh-adlsan-com (2)

مهریه

در چه شرایطی مهریه به زن تعلق نمیگیرد؟

به موجب ماده 1078 قانون مدنی هرچیزی را که مالیت داشته باشد می توان مهر قرار داد که به محض اینکه عقد نکاح واقع و رابطه زوجیت برقرار شد زن مالک تمام مهر می گردد و حق مطالبه از زوج را دارد. این حق تا زمانی که مهریه به زن پرداخت نشده باشد و یا ترتیبی برای پرداخت آن مقرر نگردد به عنوان دین بر ذمه شوهر باقی است مگر آن که زوجه مهریه را به شوهرش ببخشد.
و اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده باشد، طرفین می توانند بعداز عقد مهر را به تراضی معین کنند حال اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد ، زن مستحق هیچ گونه مهری نیست و این قانون فقط در مورد مرگ یکی از زوجین است و در فرض طلاق زن مستحق مهر المتعه است.
همچنین در صورتیکه عقد نکاح اعم از منقطع یا دائم باطل بوده و نزدیکی واقع نشده باشد زن حق مهر ندارد. فرض سوم که زن حق مهر ندارد حالتی است که عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود.اگر علت فسخ تدلیس زن (فریب دادن مرد از سوی زن) باشد زن چه قبل و چه بعد از نزدیکی حقی بر مهر ندارد زیرا به تقلب حقی بدست نخواهد آمد.

تغییر جنسیت

شخصی قتلی را مرتکب میشود یا جراحتی را به شخص وارد میسازد و سپس تغییر جنسیت می دهد، برحسب کدام جنسیت با وی برخورد میشود؟

 

در این فرض موارد مختلف است و لازم است تفصیل داده شود و وجه آن این است که

در برخی موارد ملاک وضعیت فعلی شخص است .

مثلا اگر مردی زنی را به قتل رسانده باشد و برای قصاص او فاضل دیه مطرح است چنانچه قاتل تغییر جنسیت دهد و خود را تبدیل به زن کند چون در هنگام قصاص دیگر مرد نیست بنابراین لازم نیست فاضل دیه پرداخت شود اما در برخی موارد دیگر ملاک حین عمل است .

مثلا کسی که در حین قتل عنوان والد را داشته باشد چنانچه تغییر جنسیت دهد و خود را به زن تبدیل کند نمی توان جواز قصاص را در این فرض پذیرفت و به عبارت دیگر ظاهر ادله لایقاد الوالد بالولد ، والد در حین قتل است ، ولو  بقائأ از عنوان مرد بودن خارج شود .

taghirjensiat-adlsancom
taghirjensiat1-adlsancom

آیا عمل جراحی تغییر جنسیت ، جایز است؟

تغییر جنسیت جایز نیست ؛ مگرآنکه از راه های علمی و عرفی اطمینان آور ، ثابت شود که اعضاء و اندام ظاهری، خلاف جنسیت واقعی است، در چنین مواردی اقدام به تبدیل و تطبیق اعضای ظاهری با جنسیت واقعی ، فی نفسه جایز است همچنین در صوتی که جنسیت واقعی حتی با آزمایش های علمی ثابت نشود و متقاضی تغییر ، در وضعیت اضطرار شدید روحی باشد، جواز عمل مزبور فی نفسه بعید نیست.

پشتیبانی

تهران ، میدان رسالت ، خیابان سلمان طرقی ، پلاک 6 ، واحد 6

77446620 021

02122974857

09196488488

09125879123

09127333652

info@adlsan.com

ارتباط با مدیریت
درباره آینده نگر

قوانین آینده نگر

لینک های مهم

دارایی

بیمه 

معاملات فصلی

لیست حقوق 

ارزش افزوده 

اظهارنامه 

کد اقتصادی 

ثبت شرکت 

دفاتر قانونی 

ثبت برند

بررسي اعتبار گواهينامه‌ثبت‌نام